Betalingen

Onze betalingen

De rekening van de tandarts is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling zijn gedaan. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een eigen code. Aan elke code is een tarief gekoppeld.

Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZA (bekijk hier de tarieven)

Facturen ontvangt u via Infomedics, een factoringmaatschappij die het innen van de facturen voor haar rekening neemt.

Rechtstreeks declareren bij de zorgverzekering is uiteraard ook mogelijk. In dat geval ontvangt u dus niet zelf de factuur, maar wordt deze rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd.
Bij problemen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de praktijk.

Afspraken

U draagt zelf de verantwoording voor uw afspraak. Mocht u verhinderd zijn, verzoeken wij u tijdens werkdagen minstens 24 uur van tevoren telefonisch de afspraak af te zeggen (of in te spreken op het antwoordapparaat). Anders zijn wij genoodzaakt een rekening te sturen en de geplande tijd in rekening te brengen.