Inschrijf formulier

Nieuwe patiënt worden? Vul het inschrijfformulier in

Inschrijfformulier

Voornaam *
Geboortedatum *
E-mail *
Telefoon *
Achternaam *
Geslacht *
Adres *
Postcode *

Nieuw bij Whitesmile? Wij verwelkomen u graag

Indien u patiënt wenst te worden in onze praktijk, zijn er een aantal zaken die ik onder uw aandacht wil brengen.

In onze praktijk streven wij naar kwaliteit. Het allerbelangrijkste is uw mondverzorging thuis. Zonder een goede mondhygiëne door u zelf, ontstaan tandvlees- en kaakbotontstekingen en natuurlijk ook tandbederf (gaatjes).
Wij vragen dan ook van onze patiënten maximale inspanning ten aanzien van de thuis uit te voeren mondhygiëne. Zonder deze mondhygiëne is het voor ons niet mogelijk een hoge kwaliteit te waarborgen.
Wij zullen u hierin natuurlijk adviseren en begeleiden.

 

 

Om ons contact op een prettige en doelmatige wijze te laten verlopen willen wij de “praktijkregels” onder uw aandacht brengen.

– Controle vindt in overleg met de tandarts 1 of 2 maal per jaar plaats.
– Naar aanleiding hiervan worden behandelafspraken gemaakt.
– Wij streven er naar direct een afspraak te maken voor een volgende controle.
– U draagt zelf de verantwoording voor uw afspraak. Indien u deze niet kun nakomen verzoeken wij u tijdens werkdagen, minstens 24
uur van te voren, telefonisch af te zeggen (of in te spreken op ons antwoordapparaat). Ander zijn we genoodzaakt de geplande tijd in
rekening te brengen.

Voor het maken van afspraken kunt u ons bellen op de volgende tijden:

Heading #2
Heading #3
Maandag
09.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Dinsdag
09.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Woensdag
09.00 – 12.00
Donderdag
09.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Vrijdag
09.00 – 12.00

De tandartstarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgverzekeraars verwijzen naar het document met de tandartstarieven als de beleidsregel Tandheelkundige zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit.
In mijn praktijk werk ik met een intake consult bij nieuwe patiënten, waar ruim de tijd voor wordt ingepland. Zo krijgen we een zo volledig mogelijk beeld van de patiënt, de mond en de wensen van ieder individu. Daarom kunt u rekenen op de volgende kosten.

Handeling

Wij nemen contact met u op zodra wij bijgaande vragenlijst hebben ontvangen.

Indien er ruimte is voor nieuwe patiënten, kunnen we u inplannen voor een intake consult. Het kan zijn dat we u op een wachtlijst moeten plaatsen. Mocht dat zo zijn, dan wordt u daarover geïnformeerd na ontvangst van uw inschrijfformulier. Zodra er ruimte ontstaat voor nieuwe patiënten, nemen we alsnog contact met u op voor het maken van een intake afspraak. Om u aan te melden als nieuwe patiënt, verzoeken wij u een inschrijfformulier in te vullen. Dit kunt u doen via het onderstaande formulier. 

Vergeet niet uw vorige tandarts op de hoogte te stellen van uw overstap, de door u geplande afspraken te annuleren en te vragen of uw tandartsgegevens naar ons toe worden gestuurd.

Wij verzoeken niet gesaneerde patiënten er rekening mee te houden dat tot aan sanering de behandelingen contant dienen te worden voldaan.

Handeling
Code
Prijs
* afhankelijk van de casus en de bestede tijd, wordt code C003, C001 of C012 in rekening gebracht. De kosten bedragen min €25,27 en max € 119,69. Mits u een aanvullende tandarts verzekering heeft afgesloten, worden deze kosten in de meeste gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. Wij adviseren u om dit na te gaan bij uw zorgverzekeraar. Uit het intake consult kan een bespreking van het behandelplan, c.q. begrotingen volgen, hiervoor worden afhankelijk van de bestede tijd, kosten in rekening gebracht.
Consult ten behoeve van een intake
C001
€ 50,54*
1 Consult, niet zijnde periodieke controle
C002
€ 25,27*
Medische anamnese
C22
€ 23,45
Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan
C012
€ 119,69
Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
C010
€ 25,27
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto
X21
€ 79,79
Maken en beoordelen kleine röntgenfoto (indien nodig)
X10
€ 18,62/stuk
Tandsteen per eenheid van 5 min. (indien nodig)
M03
€ 14,91
Instructie mondhygiene c.q. voedingsadvies per eenheid van 5 min.
M01
€ 14,91