Regulier

Onze reguliere tandarts behandelingen:

Hoe gaat de behandeling van een vulling tijdens een reguliere tandarts behandeling?

 1. Het bepalen van de gewenste kleur wit

Allereerst wordt er gekeken welke kleur vulmateriaal het beste bij uw tand of kies past. Er zijn zeer veel kleuren wit beschikbaar. Door combinatie van verschillende kleuren is het vrijwel altijd mogelijk de juiste kleur te creëren.

 1. Afslijpen van de tand of kies

Wanneer een vulling in een kies moet worden vervangen, dan wordt eerst de oude vulling verwijderd. Wordt een kies voor de eerste keer gevuld, dan wordt alleen het aangetaste deel van de kies weggeslepen. Als de vulling wordt aangebracht om een tand mooier te maken, hoeft niets of zeer weinig van de tand of kies te worden weggeslepen.

 1. Droogleggen

Om de vulling aan de tand of kies te laten hechten, moet het tandoppervlak droog zijn. Voor dit ‘droogleggen’ worden wattenrollen en soms een kleine afzuiger gebruikt.

 1. Plaktechniek

Voordat het vulmateriaal wordt aangebracht, wordt de tand of kies eerst met een zuur behandeld, waarna een hechtlaag wordt aangebracht. Door belichting wordt deze hechtlaag hard.

 1. Vullen

Het vulmateriaal wordt in een aantal lagen op de tand of kies aangebracht. De witte vulling komt op de hechtlaag. Vervolgens worden het vulmateriaal door belichting hard gemaakt.

 1. Afwerken

Tot slot wordt het oppervlak van de vulling in hoogte aangepast en glad gepolijst.

Schrijf u in als nieuwe patiënt!

Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Ze vervullen de oorspronkelijke vorm en functie zoveel mogelijk. Een behandeling voor een kroon of brug is ingewikkelder dan voor een vulling. U zult dan ook enkele keren bij uw tandarts moeten terugkomen.

Wat is een kroon?

Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug.

Wanneer kan een kroon nodig zijn?

 1. Er is onvoldoende houvast voor een vulling. Door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn gegaan.
 2. Verbeteren van het uiterlijk. Het kan een verbetering zijn voor zowel de kleur als de stand.

Wat is een brug?

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.

D.m.v. een plaatje verduidelijken.

Wanneer kan een brug nodig zijn?

 1. Om beter te kunnen kauwen.
 2. Verbetering van het uiterlijk.
 3. Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan en/of gaan uitgroeien.

Als tanden en kiezen ontbreken, kunnen de tanden van de andere kaak in de richting van de open ruimte groeien. Ook kunnen de tanden aan beide zijdes van de open ruimte naar elkaar toe groeien, waardoor ze scheef gaan staan.

Welke soorten bruggen zijn er?

Gewone brug:

Bij een gewone brug bevinden de pijlers zich aan beide zijden van de open ruimte.

Vrij-eindigende brug:

Bij een vrij-eindigende brug bevinden de pijlers zich aan één zijde van de ontbrekende tand of kies.

Etsbrug:

Een etsbrug is meestal mogelijk wanneer de tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte nagenoeg gaaf zijn. Een gave tand betekent dat eerder geen behandelingen op uitgevoerd zijn. Voor deze constructie hoeft er nauwelijks iets van de gave tanden te worden afgeslepen. De etsbrug wordt vooral gebruikt ter vervanging van één of twee tanden. De brug wordt door middel van metalen bevestigingsplaatjes met een speciale lijm onzichtbaar aan de binnenzijde van de tanden geplakt. Een etsbrug kan, indien nodig, meestal vrij eenvoudig worden verwijderd.

Van welk materiaal zijn kronen en bruggen gemaakt?

Porselein:

Kronen en bruggen van porselein kunnen in veel situaties worden toegepast. Het materiaal is tandkleurig en ziet er zeer natuurgetrouw uit.

Metaal-porselein:

Hierbij wordt metaal als basis gebruikt. Voor het uiterlijk wordt over het zichtbare metaal een laag van tandkleurig porselein aangebracht.

Metaal:

Soms worden kronen en bruggen alleen van metaal gemaakt. Dit materiaal is zeer sterk en slijtvast. Ze krijgen dan een goud- of zilverkleurige goudlegering. Vanwege de kleur plaatsen wij deze alleen achter in de mond.

Hoe verloopt de behandeling van een kroon of een brug?

De behandeling van een kroon of brug verloopt in stappen. Hiervoor zijn twee of drie bezoeken aan uw tandarts nodig. Een kroon of brug wordt niet direct in uw mond gemaakt, maar in een tandtechnisch laboratorium. Hiervoor is ongeveer drie weken tijd nodig. Onder het kopje Cerec vindt u een kroon mogelijkheid waarbij het plaatsen wel in één zitting mogelijk is.

De behandeling in stappen:

 1. Afslijpen van de tand: allereerst wordt een deel van de tand afgeslepen, totdat er genoeg ruimte is om een kroon of brug te maken. Zo nodig krijgt u een plaatselijke verdoving.
 2. Opbouw: Als uw tand of kies te weinig houvast biedt voor een kroon of brug, kan uw tandarts eerst een opbouw maken. Hij lijmt de opbouw met een pinnetje in het wortelkanaal vast.
 3. Afdrukken: vervolgens worden er drie afdrukjes gemaakt: Een afdruk van uw hele kaak waar nauwkeuring de omslepen tand in staat. Een afdruk van de tegenovergelegen kaak en een afdruk van de beetregistratie. Met deze drie afdrukken gaat de tandtechnieker aan de slag om de kroon of brug te maken.
 4. Kleur bepalen: samen met uw tandarts zoekt u een geschikte kleur uit, soms komt het voor dat u naar de tandtechnieker toe gaat om samen tot een juiste kleur te komen.
 5. Noodvoorziening: de tandarts een noodvoorziening (tijdelijke kroon) ter bescherming van de afgeslepen tand of kies. U ontvangt een brief met tips en aandachtspunten voor de noodvoorzienig. Neem bij het losraken van de tijdelijke kroon contact op met uw tandarts.
 6. Vastzetten: Aan de binnenzijde van de kroon of brug brengt de tandarts een zelf uithardend cement aan. Vervolgens schuift hij de kroon of brug op zijn plaats en drukt hem stevig aan.

Onderhoud van kronen en bruggen:

De dagelijkse mondhygiëne is bij kronen en bruggen extra belangrijk. Vooral het tandvlees rondom de kroon moet u goed reinigen. Een kwetsbare plek is de rand van de kroon. Daarop kan gemakkelijk tandplak achterblijven. Plak veroorzaakt gaatjes langs de rand van uw kroon of brug en ontsteking van het tandvlees. Poets dit gebied zorgvuldig met een zachte tandenborstel en gebruik ragers en/of flossdraad. De tandarts of onze preventieassistente kan u hierbij adviseren.

Hoe lang gaat een kroon of brug mee?

De materialen zijn zo duurzaam dat een kroon of brug minstens tien jaar meegaat. Een goede mondhygiëne heeft veel invloed op de duurzaamheid. Door een ongelukje kan het natuurlijk voorkomen dat een kroon of een brug al voortijdig wordt beschadigd.

Krijg ik last van napijn bij de behandeling voor een kroon of een brug?

Na plaatsing kan een tand die van een kroon of een brug is voorzien soms gevoelig zijn. Dit is meestal tijdelijk. Neem contact op met onze praktijk als de gevoeligheid aanhoudt of heviger wordt.

Wat kost een kroon of brug?

De kosten voor een kroon of brug hangen af van de soort kroon of brug en het aantal tanden of kiezen dat moet vervangen worden. Het materiaal dat wordt gebruikt en de kosten voor het tandtechnisch laboratorium. Bovendien is het van belang of een opbouw nodig is. Vraag uw tandarts vooraf om een begroting.

Worden kronen en bruggen door de verzekering vergoed?

De vergoedingen variëren per verzekering afhankelijk van uw ziektekostenverzekering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw ziektekostenverzekering om te horen op welke vergoedingen u recht heeft.

Schrijf u in als nieuwe patiënt!

Voorbereiding op het trekken van een tand of kies

Eet van tevoren gewoon goed als u bij uw tandarts of de kaakchirurg een tand moet laten trekken. Slikt u geneesmiddelen? Neemt u die dan gewoon in. Indien u antistollingsmiddelen gebruikt, moet u dit ruim van tevoren melden.

Hoe wordt een tand of kies getrokken? 

Zodra de verdoving goed in is gewerkt maakt de tandarts met behulp van een instrument een draaiende of wrikkende beweging aan de tand. De ingreep verloopt pijnloos. Hechten is niet altijd noodzakelijk. Het hangt onder meer af van de grootte van de wond.

Hoe snel geneest de wond na het trekken van een tand of kies? 

Het duurt een dag of tien voordat de wond helemaal dicht is. Als het bloed in de wond goed kan stollen, geneest de wond het beste. Met spoelen verwijdert u het stollende bloed. Daarom mag u de eerste dag uw mond niet spoelen. Drinken mag natuurlijk wel. Na het trekken van de tand krijgt u ook altijd een informatiefolder mee waarop staat wat wel en niet verstandig is om te doen m.b.t. het trekken van de tand.

Wat is slecht voor de genezing?

Alcohol en roken vertragen de genezing van de wond. Zie hier daarom vanaf. Laat ook geen pijnstiller op de plek waar de pijn is smelten. Sommige pijnstillers kunnen op de plaats van de wond extra irritatie veroorzaken.

Wanneer kunt u weer eten?

Als de verdoving is uitgewerkt, mag u gerust weer voorzichtig eten en drinken. Wacht altijd met kauwen totdat de verdoving helemaal is uitgewerkt. Anders bijt u op uw wang of lip.

Wanneer kunt u weer tandenpoetsen?

U kunt uw tanden en kiezen weer normaal poetsen na het trekken. Doe het wel een beetje voorzichtig op de plaats waar net uw tand is getrokken.

Welke klachten kunnen optreden na het trekken van een tand of kies?

Pijn

Na één tot drie uur werkt de verdoving uit. Het is normaal dat u dan pijn krijgt. Zodra u merkt dat de verdoving raakt uitgewerkt, kunt u een pijnstiller nemen. Paracetamol, een pijnstiller die te koop is bij de drogist en apotheek, heeft meestal de voorkeur. Het kan ook zijn dat u een recept voor een pijnstiller meekrijgt van uw tandarts.

Nabloeding

Soms bloedt de wond na. Stopt het bloeden na ongeveer twee uur niet vanzelf? Leg dan een dubbelgevouwen verbandgaasje of een opgerolde katoenen zakdoek op uw wond. Bijt hier ongeveer een kwartiertje op. Houdt de bloeding niet op? Neem dan contact op met onze praktijk.

Schrijf u in als nieuwe patiënt!

Wat is een implantaat?

Een implantaat kunt u het beste vergelijken met een kunstwortel. Een implantaat vervangt een afwezige tandwortel en wordt als een schroef in de kaak gebracht. Implantaten worden gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal. Het implantaat biedt houvast voor een kroon, brug of klikprothese.

Wanneer worden implantaten toegepast?

 • Bij het ontbreken van één tand. De tandarts plaatst op het implantaat een kroon.
 • Bij het ontbreken van enkele tanden. De implantaten worden in deze situatie van een vastzittende brug voorzien. Een brug is een voor de patiënt niet uitneembare vervanging van één of meer ontbrekende tanden.
 • Bij het ontbreken van alle tanden en kiezen kan op implantaten (meestal twee) een overkappingsprothese worden geplaatst. Deze wordt op de implantaten vastgeklikt.

Wanneer is een behandeling met implantaten mogelijk?

In principe kan bij iedereen met volgroeid kaakbot (vanaf ongeveer achttien jaar) een implantaat worden geplaatst. Voor een succesvolle behandeling moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen:

 • U moet voldoende kaakbot hebben voor de verankering van de implantaten.
 • Uw kaakbot moet gezond zijn.
 • Het tandvlees van de resterende tanden moet gezond zijn. Is dat niet het geval dan wordt dit eerst behandeld.
 • U moet bereid zijn de aangebrachte voorzieningen goed te onderhouden.

De tandarts beoordeelt aan de hand van röntgenfoto’s of u voldoende kaakbot heeft en of het gezond is. Tegenwoordig is het mogelijk nieuw kaakbot te laten ontstaan op plaatsen waar er te weinig van is. Roken en bovenmatig alcoholgebruik hebben een zeer nadelige invloed op het succes van de behandeling.

Hoe verloopt de behandeling met implantaten?

Het implantaat wordt onder het tandvlees ingebracht, waarna het tandvlees gesloten worden. Op deze manier is er minder kans op napijn en minder kans op infectie. Het tandvlees wordt bij het aanbrengen van de kroon, brug of prothese opnieuw opengemaakt.

De tandarts brengt de implantaten in.

 1. Eerst krijgt u een plaatselijke verdoving rond de plaats waar het implantaat komt.
 2. Daarna wordt het tandvlees op de plek waar het implantaat moet komen losgemaakt, zodat het kaakbot zichtbaar wordt.
 3. Dan wordt een gaatje in het kaakbot geboord.
 4. Daarin wordt het implantaat geschroefd.
 5. Het tandvlees wordt vervolgens gehecht.

Als u meer dan één implantaat nodig heeft, worden deze vrijwel altijd tijdens dezelfde behandeling ingebracht.

Na het inbrengen van de implantaten

De ervaringen met de behandelingen zijn wisselend. Het bot zelf heeft geen gevoel, maar het tandvlees kan enigszins pijnlijk zijn. Daarvoor krijgt u zonodig een pijnstillend middel voorgeschreven.

Drie tot zes maanden na het inbrengen is het implantaat stevig in het bot verankerd. U mag het implantaat in deze periode niet belasten. Een tijdelijk geplaatste voorziening waarborgt de kauwfunctie en de esthetiek zoveel mogelijk.

Nadat een of meer implantaten in het kaakbot zijn verankerd, plaatst de tandarts hierop de kroon, brug of prothese. Hij neemt daarvoor onder plaatselijke verdoving soms eerst een klein stukje van het tandvlees boven het implantaat weg.

Mondhygiëne bij implantaten

Een implantaat onder een kroon of brug zit verankerd in het bot. Het is erg belangrijk dat u de overgang van de kroon of brug naar het tandvlees goed schoonmaakt. Poets dit gebied zorgvuldig met een zachte tandenborstel en gebruik ragers en/of flossdraad. Bij een slechte mondhygiëne kunt u uw implantaat verliezen.

Implantaten die als pijlers dienen onder een overkappingsprothese maakt u schoon met een zachte tandenborstel, ragers en/of (super)flossdraad. Poets tweemaal per dag het deel van het implantaat dat boven het tandvlees uitsteekt. Besteed extra aandacht aan de overgang van het implantaat naar het tandvlees. Reinig de ruimte onder de spalk met ragers en/of superfloss op aanwijzing van uw tandarts of preventieassistente. Als u voedselresten en plak rond de implantaten niet weghaalt, gaat het tandvlees ontsteken. Daardoor verliezen ze op den duur hun houvast, gaan ze los staan en kunnen ze pijn veroorzaken.

Nazorg bij implantaten

Een goede dagelijkse mondhygiëne en regelmatige controle door de tandarts zijn noodzakelijk nadat uw implantaat is geplaatst. De tandarts geeft aan wanneer hij u wil terugzien voor controle. De tandarts besteedt bij de controle aandacht aan:

 • De gezondheid van uw tandvlees.
 • De situatie van het kaakbot rondom uw implantaten.
 • Slijtage van de kroon, brug of prothese.

Kosten van implantaten

Wat u moet betalen voor de behandeling is afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden en van uw ziektekostenverzekering. Vraag uw tandarts naar een offerte en bespreek die altijd met uw verzekeraar.

Schrijf u in als nieuwe patiënt!

Hoe verloopt de behandeling van eigen gebit naar prothese?

 • De tandarts begint met het trekken van uw kiezen. Daarna krijgt het tandvlees de gelegenheid om te genezen en te herstellen.
 • De tandarts of tandtechnieker maakt vervolgens een afdruk van uw kaak. Aan de hand daarvan wordt uw prothese gemaakt.
 • Als de prothese klaar is, trekt de tandarts uw tanden. Daarna kunt u de prothese passen. U krijgt hierna meteen de prothese in, zodat u niet zonder tanden hoeft te lopen.
 • In de eerste tijd zal er vaak nog iets aangepast worden, zodat uw prothese zo goed mogelijk zit. De eerste prothese is vaak een tijdelijke prothese, ook wel immediaatprothese genoemd. Na een à twee jaar krijgt u een definitieve prothese.

Reinigen van uw kunstgebit 

Uw kunstgebit is nu nog nieuw en mooi. Dat wilt u natuurlijk graag zo houden. Daarom moet u, net als bij eigen tanden en kiezen, uw kunstgebit verzorgen. Als u het niet regelmatig schoonmaakt, blijven er voedselresten achter. Zowel op uw kunstgebit als eronder. Als u die niet verwijdert, kan uw tandvlees op den duur gaan ontsteken. Reinig uw gebit daarom zorgvuldig na iedere maaltijd. Gebruik een speciale protheseborstel, bijvoorbeeld van Lactona of Oral-B, en water om etensresten goed te verwijderen. Gebruik géén tandpasta. Die kan te veel schuren. Een schoon kunstgebit voelt altijd glad aan. Laat het gladde gebit tijdens het reinigen niet uit uw handen glippen. Het zal kapot gaan. Vul voor de zekerheid eerst de wasbak met water en reinig uw kunstgebit daarboven. U kunt de prothese ook schoonmaken met groene zeep of afwasmiddel.

Leg uw kunstgebit sowieso één keer per week een nachtje in een reinigingsmiddel (azijn). Hiermee voorkomt u de vorming van tandsteen op uw kunstgebit. Borstel uw kunstgebit daarna goed en spoel het af met water. Leg uw kunstgebit nooit in heet water en gebruik zeker geen bleekwater of schuurmiddelen.

Maak ook uw mond schoon

Reinig niet alleen uw kunstgebit, maar ook het slijmvlies waarop uw kunstgebit rust: uw kaken, gehemelte en de overgang van de kaak naar de wangen. Anders kunnen vervelende ontstekingen ontstaan. En ook nu geldt: voorkómen is beter dan genezen. Masseer het slijmvlies minstens één keer per dag met een zachte tandenborstel en besteed extra aandacht aan uw gehemelte. Gebruik een gewone fluoridetandpasta om uw mond te reinigen.

Doe uw kunstgebit ’s nachts uit

Wanneer u gaat slapen, moeten ook uw kaken rust krijgen. Doe daarom uw kunstgebit uit als u naar bed gaat. Dat is beter. Vindt u het vervelend om met een lege mond te slapen? Doe dan alleen uw ondergebit uit. Wilt u toch uw hele kunstgebit dag en nacht dragen? Laat uw mond en kunstgebit dan minimaal één keer per jaar door uw behandelaar controleren.

Heeft u het kunstgebit niet in uw mond? Bewaar het dan in een glas water. Ververs het water iedere dag. Spoel het kunstgebit altijd goed af met water voordat u het weer in uw mond plaatst.

Wennen aan het kunstgebit

Pas na de eerste dag mag het kunstgebit uit uw mond. Afhankelijk van wat u heeft afgesproken, doet uw tandarts dat of doet u dat zelf. Wees voorzichtig voor de wonden als u het zelf mag doen. Spoel het kunstgebit af en borstel het schoon. Om uw mond te reinigen, kunt u het voorzichtig spoelen met lauw water. Daar kunt u eventueel een beetje zout in doen. U kunt daarvoor ook een bij de drogist verkrijgbaar mondspoelmiddel met chloorhexidine gebruiken, bijvoorbeeld Perio-Aid. Spoelen met lauwe kamillethee kan ook heel goed. Na een paar dagen beginnen de wonden te genezen en zal de pijn verdwijnen. U zult dan langzaam aan uw kunstgebit wennen. Dat vraagt tijd. De een zal sneller wennen dan de ander.

Eten

Eten met uw nieuwe kunstgebit is wat onwennig. Zeker in het begin zult u voorzichtig aan doen. U ervaart zelf het beste wat wel en niet kan. Neem de eerste dagen zacht voedsel, zoals puree, gehakt en zacht fruit. Stukken afbijten kunt u met een kunstgebit beter niet doen. Snijd uw voedsel daarom in stukjes en kauw rustig en gelijkmatig met uw nieuwe kunstkiezen.

Praten

Met uw nieuwe kunstgebit praat u in het begin wat onwennig. U slist bijvoorbeeld. Of bepaalde klanken klinken anders dan u gewend was. Het is alsof u met een volle mond praat. Dit is normaal. Uw mond moet nog wennen aan uw nieuwe kunstgebit. Meestal gaat het na enkele dagen een stuk beter.

Kleefpasta’s, kleefpoeders en andere hulpmiddelen 

Er zijn allerlei kleefpasta’s, kleefpoeders en ‘voeringen’ op de markt om een kunstgebit meer houvast te geven. Die middelen zijn eigenlijk allemaal noodoplossingen. De oorzaak van het probleem wordt niet echt weggenomen. Doe nooit watjes onder uw kunstgebit. Uw kaken gaan daarvan alleen maar sneller slinken. Gaat uw kunstgebit loszitten? Ga dan naar uw behandelaar. Hij ziet meestal direct wat er aan de hand is en kan u het beste advies geven.

Eenmaal een kunstgebit, voor altijd klaar? 

Na verloop van tijd bent u gewend aan uw nieuwe kunsttanden en -kiezen. Zo goed zelfs, dat het lijkt alsof ze er altijd zijn geweest. Maar dat blijft niet zo. Uw mond verandert omdat uw kaken slinken. Uw kunstgebit blijft wel even groot. Er ontstaat dus ruimte tussen uw kunstgebit en uw kaak, waardoor uw kunstgebit op den duur losser gaat zitten. Als uw kunstgebit niet goed meer past, kan het op sommige plaatsen op uw kaak zwaarder gaan drukken dan op andere. Dat kan pijn veroorzaken. Ga dan naar uw behandelaar. Schuur of vijl niet zelf aan uw kunstgebit! In zo’n geval past uw behandelaar uw kunstgebit aan. Hij kan een nieuwe laag of ‘voering’ in uw kunstgebit aanbrengen, waardoor het weer steviger zit.

De plaat- of frameprothese

Als een of meer tanden moeten worden vervangen 

Een plaat- of frameprothese, ook wel partiële prothese genoemd, is een vervanging van een of meer tanden of kiezen. Een goede oplossing als uw verloren tanden of kiezen niet door een brug, kroon of implantaat worden vervangen. De prothese kunt u uit de mond nemen. Bruggen, kronen en implantaten niet. Die zitten vast in de mond.

De plaatprothese 

De plaatprothese is gemaakt van een roze, tandvleeskleurige kunsthars. Daarin zijn de kunsttanden en kiezen verankerd. De gehele plaatprothese rust op het slijmvlies van de mond. Deze zit eventueel met ankertjes vast aan overgebleven tanden of kiezen.

De frameprothese 

De frameprothese is gemaakt van metaal. Op het metaal is een tandvleeskleurige kunsthars aangebracht. Daarop zitten de kunsttanden of -kiezen. De frameprothese rust vooral op een deel van de overgebleven tanden of kiezen. Afhankelijk van het ontwerp rust de frameprothese ook meer of minder op het slijmvlies. De tandarts kan de frameprothese op twee manieren bevestigen. Of met metalen ankertjes die om enkele tanden of kiezen klemmen of met een soort slotje. Bij een slotje wordt de ene kant vastgemaakt aan een kroon, tand of kies en de andere kant zit vast aan de frameprothese. De frameprothese kunt u op die manier in het slotje schuiven. Het slotje zit doorgaans aan de binnenkant van de tanden en kiezen en is dus niet vanaf de buitenkant zichtbaar. Ankertjes zijn vaak wel enigszins zichtbaar.

Verschillen tussen de plaat- en frameprothese 

Een plaatprothese is goedkoper dan een frameprothese, maar kent dan ook nadelen. Aangezien de plaatprothese geheel op uw tandvlees steunt, kan dat makkelijk tot tandvleesproblemen leiden. Uw tandvlees moet namelijk de kracht veroorzaakt door het kauwen, opvangen. Ook blijft voedsel gemakkelijk onder de plaatprothese zitten. Dat leidt sneller tot ontstekingen van het tandvlees. De frameprothese steunt voor een groot deel op uw overgebleven tanden en kiezen en in mindere mate op het tandvlees. Daardoor vangen uw natuurlijke tanden en kiezen de kauwkrachten op en wordt het tandvlees meer ontzien dan bij een plaatprothese. Welke voor u het meest geschikt is, verschilt per persoon. De keuze maakt u in overleg met uw tandarts.

Het maken van een plaat- of frameprothese 

Afhankelijk of uw tandarts een plaat- of frameprothese aanbrengt, beslijpt hij de tanden of kiezen soms of bewerkt hij ze op een andere manier. Daarna maakt hij afdrukken van uw kaken. Dat gebeurt met behulp van een afdruklepel, gevuld met een speciaal afdrukmateriaal. In het tandtechnisch laboratorium wordt die afdruk met gips gevuld. Hierdoor ontstaat een gipsmodel. Hierop wordt een goed passende afdruklepel van kunsthars gemaakt. Met deze lepel wordt nóg een afdruk gemaakt om een nóg nauwkeuriger gipsmodel te krijgen. Hierop wordt uw plaat- of frameprothese gemaakt. In totaal heeft u vijf of zes tandartsbezoeken nodig voor het op maat maken van de plaat- of frameprothese. Alles bij elkaar neemt het ongeveer vijf weken in beslag. Voor de frameprothese duurt het op maat maken meestal enkele weken langer.

De eerste dagen met een plaat- of frameprothese 

Een paar dagen nadat de tandarts de plaat- of frameprothese in uw mond heeft geplaatst, controleert hij de pasvorm. U praat wellicht nog een beetje onwennig als u de prothese net draagt. Sommige klanken klinken een beetje anders. Dit is normaal en gaat vanzelf over. U moet gewoon even aan de plaat- of frameprothese wennen. Blijven er klachten bestaan? Neem dan contact op met uw tandarts. Als uw prothese goed zit, zal de tandarts deze controleren tijdens de halfjaarlijkse controle.

Reinigen van een plaat- of frameprothese 

Reining gaat hetzelfde als de reiniging van het kunstgebit.

Schrijf u in als nieuwe patiënt!

Moet ik de plaat- of frameprothese ’s nachts uit doen? 

Sommige mensen knarsentanden in hun slaap of drukken de kiezen stevig op elkaar. Dat kan een onnodige druk geven op de plaat- of frameprothese en het tandvlees. Daarnaast herstelt het tandvlees ’s nachts beter als u de prothese uitdoet. Overleg met uw tandarts wat u het beste kunt doen.

Meer info? klik dan hier

Het uitgangspunt van onze tandartsbehandelingen is om uw tanden een leven lang gezond te houden. Regelmatige controles zijn dus erg belangrijk. Deze controles zorgen ervoor dat eventuele potentiële cariës (tandbederf) vroegtijdig wordt ontdekt en wordt verholpen zonder ingrijpende behandelingen.

Bij volwassenen kan door de juiste interval van Cleening (schoonmaken, verwijderen van tandsteen en aanslag) en een poets- en voedingsadvies gewerkt worden aan een optimale mondgezondheid. Deze interval wordt door de tandarts in samenspraak met de assistentes bepaald.

We maken om de twee jaar kleine foto’s (Bitewings) om alles up to date te houden en om de 6 jaar een grote overzichtsfoto (OPT).

Tandsteen

Tandsteen verwijderen en polijsten

Als tandplak langere tijd aanwezig blijft op het tandoppervlak kan het verkalken en hard worden. Dit wordt tandsteen genoemd. Tandsteen ontstaat vooral vlak onder het tandvlees en achter en tussen uw tanden. Dit zijn namelijk de plekken die vaak worden vergeten tijdens het tandenpoetsen. Tandsteen kan niet meer verwijderd worden door goed te poetsen en dient professioneel te worden weggehaald.

Tandsteen verwijderen

Als er eenmaal tandsteen is gevormd, kan dit weggehaald worden door een mondhygiënist, preventieassistent of tandarts. Bij ons in de praktijk werkt een preventie assistente en mocht het nodig zijn kunnen we u doorverwijzen naar de mondhygiëniste. Tandsteen verwijderen kan op twee manieren: met behulp van een haakje – waarbij het tandsteen wordt weggekrabd –  of met een apparaat dat ultrasone trillingen geeft. De trillingen zorgen ervoor dat het tandsteen los trilt.

Tanden polijsten

Na afloop van de behandeling kunnen uw tanden gepolijst worden. Het polijsten gebeurt met een borsteltje in combinatie met een polijstpasta. Deze polijstpasta wordt op uw tanden aangebracht en vervolgens worden de tanden met het borsteltje gepolijst.

Effecten van de behandelingen

Door het verwijderen van tandsteen wordt een van de oorzaken van tandvleesontsteking  aangepakt.  Als u er na de gebitsreiniging een goede mondhygiëne op na houdt, kan het tandvlees zich weer herstellen. Door polijsten kan ongewenste aanslag worden verwijderd en de esthetiek hersteld.

Waarom tandsteen verwijderen en polijsten?

Tandsteen kan op den duur problemen aan het tandvlees veroorzaken. Het is daarom van belang dat tandsteen wordt verwijderd. Nog beter is het om tandsteen te voorkomen. Poets daarom minstens twee maal per dag uw tanden met een fluoride tandpasta en reinig indien dat aan u is geadviseerd ook de ruimte tussen uw tanden.

Angst voor de tandarts + tips

Angst voor de tandarts

Bang zijn bij de tandarts is niet ongewoon. Een kwart van de Nederlanders is bang voor de tandarts. Zo’n 800.000 Nederlanders zijn zelfs zo bang voor de tandarts, dat ze niet meer durven te gaan (tandartsfobie). De kans is groot dat ze op termijn problemen krijgen aan tanden, kiezen en tandvlees. Gelukkig is er wel iets aan deze angst te doen.

Oorzaken tandartsangst

De oorzaken van angst voor de tandarts kunnen heel verschillend zijn en gaan vaak terug tot de jeugd. Een persoon met angst heeft in veel gevallen het nodige te verduren gehad bij de (school)tandarts. In andere gevallen is de angst doorgegeven voor de ouders of afkomstig van ‘griezelverhalen’ op school.

De meeste mensen die tegen een tandartsbezoek opzien, gaan gelukkig wel. Toch blijven ze bang voor de boor of de verdovingsinjectie. Anderen zijn bang voor de pijn en denken voortdurend dat de tandarts een zenuw of hun tong gaat doorboren.

Voorkomen van angst op jonge leeftijd

Om angst op latere leeftijd zoveel mogelijk te beperken is het van belang dat u uw kind zo vroeg mogelijk meeneemt naar de tandarts. Uit onderzoek blijkt dat hoe eerder een kind went aan de tandarts, hoe kleiner de kans is dat er later angst ontstaat.

Een aantal tips voor tijdens de behandeling van uw kind:

 • Voor jonge kinderen is het goed als één van de ouders tijdens de controle of behandeling aanwezig is. Oudere kinderen kunnen proberen het in hun eentje te doen. Daardoor krijgen ze meer zelfvertrouwen.
 • Blijft u er als ouder bij? Laat dan zoveel mogelijk over aan de tandarts. Doe geen valse beloftes zoals: ‘je voelt absoluut niks’. Als het dan toch pijn doet, kan uw kind zich verraden voelen.
 • U kunt uw kind belonen als het zich flink houdt. Geeft het een klein presentje, laat het een uurtje langer opblijven of verzin iets anders leuks. Beloon altijd pas achteraf en beloof geen dingen vooraf (“Als je doet wat de tandarts zegt dan krijg je….”). Dit leidt nogal eens tot lastige onderhandelingen met het kind.

Tips voor mensen met angst

De tandheelkundige techniek is de laatste jaren sterk ontwikkeld. De spookverhalen van vroeger zijn allang verleden tijd. Zo kan tegenwoordig in principe alles vrijwel pijnloos.

Een aantal tips om uw angst te verminderen:

 • Wat ook de oorzaak van uw angst is, zorg voor een sfeer van wederzijds vertrouwen tussen u en uw tandarts
 • Als u bang bent een behandeling te ondergaan, praat er dan over met u tandarts. Hij is er dan op voorbereid en kan eventueel extra tijd voor u nemen.
 • Laat u informeren over het soort behandelingen dat u te wachten staat, over wat er gaat gebeuren en waarom. Overweeg of het voor u prettiger is in de spiegel mee te kijken tijdens de behandeling, als dat kan.
 • Heeft u angst voor pijn? Sta er dan op dat u verdoofd wordt.
 • Iedereen heeft behoefte aan controle. Spreek daarom met de tandarts een teken af, zoals het opsteken van uw hand, waardoor de tandarts de behandeling kan onderbreken. Zo heeft u het gevoel dat u iets van de behandeling in eigen handen houdt.
 • Probeer eens of u baat heeft bij ontspannigs- of ademhalingsoefeningen. Afleiding helpt vaak nog beter. Vraag eventueel om muziek, waarbij u zoveel mogelijk moeite doet er goed naar te luisteren. Naarmate uw aandacht voor de behandeling minder is, zal een eventueel vervelend gevoel minder zijn.

Tips voor mensen met een tandartsfobie

Als u tandartsbezoek vaak lang uitstelt, gaat het gebit zichtbaar achteruit. Een slecht gebit doet uw zelfvertrouwen en uw sociale leven zeker geen goed. U realiseert zich wellicht steeds

Meer dat er van alles aan uw gebit gedaan moet worden, waardoor de drempel steeds groter wordt. U zult dus iets aan de angst moeten laten doen. En dat liever vroeger dan later. Dan is het beter dit zo snel mogelijk te doen, omdat de schade altijd minder is dan wanneer u het nog langer uitstelt. Een aantal zaken is hierbij van belang:

 • Praat er met andere over. Gebruik de hulp van anderen om u te motiveren en de juiste hulp te vinden. Zij kunnen u ondersteunen bij een belangrijke stap: het begin van de restauratie van uw gebit en het einde van uw ellende.
 • Het is belangrijk dat u zelf de eerste afspraak maakt. Maak een afspraak voor een controle van het gebit, maar spreek met de tandarts af dat er de eerste keer niets wordt gedaan. De eerste keer is om kennis te maken en te onderzoeken of het persoonlijk klikt.
 • Schakel anderen in om u te helpen u aan de afspraak te houden. Zij kunnen u blijven motiveren toch te gaan, om u te brengen en om u tijdens zo’n eerste bezoek te steunen of eventueel het woord te doen als dat nodig is.
 • Bereid de afspraak met de tandarts goed voor. Wat wilt u en wat wilt u beslist niet? Heeft u voorkeuren van hoe tandartsen met u dienen om te gaan of andere relevante informatie? Zorg dan dat de nieuwe tandarts die informatie krijgt. Als u bang bent dat u het zal vergeten te vertellen, schrijf het dan even op.

Schrijf u in als nieuwe patiënt!